U 2017. godini Savezni ured za zapošljavanje za djecu EU državljana koji rade u Njemačkoj a djeca žive u zemlji porijekla isplatio 343 milijuna eura.

Iznos se drastično povećao posljednjih godina. 2010. Savezni ured za zapošljavanje je u EU inozemstvo prebacio dječjih doplataka u vrijednosti od 35,8 milijuna eura iz čega proizlazi da se ta svota u posljednjih sedam godina gotovo udeseterostručila.

Najveći broj djece koja žive izvan Njemačke nalazi se u Poljskoj (103.000) iza koje slijede Hrvatska i Rumunjska sa po 17.000 djece koja su ostala kod kuće dok im jedan ili oba roditelja rade u Njemačkoj.

Njemačka vlada je prije godinu dana donijela nacrt zakona po kojem bi se za djecu koja žive u inozemstvu isplaćivao dječji doplatak u visini doplatka koji se dodjeljuje u zemlji boravka ali je taj zakon naišao na otpor Europske komisije.

Dječji doplatak u Njemačkoj za prvo i drugo dijete iznosi 194 eura mjesečno, za treće dijete 200 a od četvrtog djeteta 225 eura mjesečno što je osjetno više nego u zemljama EU-a u koje odlazi najveći broj inozemnih uplata.

Zastupnik AfD-a Rene Springer žestoko je u razgovoru za medije RND grupe kritizirao ovo pravilo. „Njemačkom poreznom obvezniku je teško shvatljivo zašto svakog mjeseca moraju plaćati za djecu koja npr. žive u Bugarskoj“, rekao je Springer i optužio njemačku vladu za neučinkovitost.