Njemačka ambasada Sarajevo obavještava o izmjenama  u postupku izdavanje viza detaširanim (izaslanim) radnicima od 1. aprila 2018.godine.

Od 1. aprila 2018. detaširani radnici mogu dobiti nacionalnu vizu (D-vizu) samo, ako njihov boravak prelazi preko 90 dana. U slučaju da njihov boravak iznosi 90 dana ili manje, za obavljanje poslova u Saveznoj Republici Njemačkoj se mogu izdati samo još šengenske vize koje se neće moći produžiti u nadležnom uredu za strance.

Iz ambasade mole da se vodi računa prilikom podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu za detaširane (izaslane) radnike (WAK) da se u skladu sa gornjom izmjenom unese odgovarajući vremenski period.

Kategorija detaširanih radnika će i dalje zadržati privilegirani status.