Minimalna zarada zakonski je garantirana u 22 zemlje EU. Po pitanju najniže plaće zemlje članice EU se dijele u četiri grupe: zapadne zemlje sa visokim platnim nivoom, južnoeuropske zemlje koje su u sredini, istok EU-a sa najnižim nivoom i šest zemalja (Austrija, Danska, Italija, Finska, Švedska i Cipar) koje nisu zakonom garantirale najnižu zaradu.

Iako je Njemačka u vrhu EU po niskoj quoti nezaposlenih, minimalna zarada uvedena je tek 2015. godine koja je niža od zapadnih susjeda.

Njemačka spada u gornji dio liste zapadnih zemalja, tek je na 6. mjestu iza Luksemburga sa 11,55 eura po satu , Francuske sa 10, Nizozemske skoro deset eura, Belgija sa 9,28, Irske, i onda Njemačka sa 8,84 eura po radnom satu.

U srednjem dijelu liste zemalja na prvom mjestu je Slovenija, ali tu je već zarada tek 4,65 eura po satu i zatim se ide sve niže. U Hrvatskoj je 2,51 euro najniža satnica, na kraju liste su Rumunija i Bugarska sa 1,65 odnosno 1,42 eura po satu.

Za povećanje najniže satnice koje se predviđa Njemačkoj svake dvije godine, (u ostalim EU zemljama je svakih 12 mjeseci) postoji posebna komisija sastavljena od poslodavaca i radnika koja procjenjuje visinu povećanja. Za sada postoje indicije da bi najniža satnica mogla dostići do 9,19 eura ali tek sljedeće 2019. godine.