Trenutno najveće gradsko gradilište u Münchenu u središtu grada je podzemni parking u Thomas-Wimmer-Ring, nazvan Tom. Gradonačelnik Josef Schmid položio je kamen temeljac.

Do sada je iskopano oko 40.000 kubičnih metara zemlje, a bit će postavljeno 4.000 tona čelika i 20.000 kubičnih metara betona.

140 metara dugi kompleksa na Thomas-Wimmer-Ring, gradit će se u dvije faze. Planiran završetak gradnje je do sredine 2020, a sam pakring će imati 520 parkirnih mjesta.

Podzemno parkiralište pod Thomas-Wimmer-Ring će biti izgrađeno prema dizajnu Steidle-Architektena te će osim automobila imati prostor za dijeljenje bicikla i e-vozila.