Bavarska ministrica za obiteljska pitanja Carolina Trautner objavila je da se sva djeca mogu vratiti u svoje vrtiće kao i djeca koja će u novu školsku godinu 2021/2022 od 15. lipnja.

To uključuje i djecu koja idu u jaslice.