Prvi put ove godine potpuna zabrana vatrometa u dijelovima starog grada u Münchenu. Zabrana vatrometa primjenjuje se na prijelazu godine na Marienplatzu i u pješačkoj zoni do Stahusa ( uključujući njega).

Od 31.12. u 21.00 do 1.1. U 2 sata ujutro zabranjeno je nošenje, paljenje ili aktiviranje pirotehničkih predmeta u dijelovima pješačke zone starog grada. Osim toga, postoji zabrana pirotehnike u zoni zaštite okoliša unutar tzv „Mittlerer ringa – 31.12. a na 1.1.

Osnova danas predstavljenog propisa jest procjena opasnosti od strane policije koja kaže:  „Kombinacija uskih zgrada, gusto nabijenih ljudi, alkohola i pirotehničkih sredstava značila je da čovjek više ne može biti siguran za početak nove godine u srcu grada.

Rakete namjerno ispaljene vodoravno u gužve nisu rijetkost posljednjih nekoliko godina, a zabranom vatrometa trebalo bi suprotstaviti to konkretno ugrožavanje javne sigurnosti, života i zdravlja.  Za prekršaje ove Uredbe možete dobiti novčanu kazna i do 1000 eura.

 

55 znakova s ​​piktogramima i porukama na njemačkom i engleskom jeziku označavaju zabranu vatrometa u starom gradu. Također se komunicira na digitalnim informacijskim zaslonima u lokalnom prijevozu.

Gradsko vijeće povjerilo je KVR-u u srpnju odluku da razvije propise za zabranu. Pored opasnosti za život i zdravlje, kao razlog su navedene i nuspojave poput buke, zagađenja zraka ili smeća.

Pa ko voli nek izvoli

 

Izvornik: Muenchen.de